Díjszabások

Digitális fotómásolat készítése

Az olvasó a könyvár állományába tartozó dokumentumokról saját digitális fényképezőgépével a következő szabályok betartásával készíthet felvételt:
A könyvtár különgyűjteményeiről, muzeális és védett dokumentumairól készített digitális fotómásolat készítésének szabályait a Kutatási Szabályzat tartalmazza.
Az 1950 után kiadott dokumentumok fotózása csak a könyvtáros engedélye után lehetséges.
Saját digitális fényképezőgép, kamera, vagy mobiltelefon fényképezőgépként való olvasótermi használata csak érvényes könyvtári látogatójegy birtokában kiváltott fotójeggyel lehetséges.
Fotójegyet a kölcsönző pultnál lehet igényelni. A nyomtatványt a könyvtárostól kell kérni, majd kitöltve leadni, ahol egy névre szóló, dátummal ellátott "fotójegyet" kap az olvasó. Ezzel a fotójeggyel a fotózó olvasó igazolni tudja, hogy jogosult a saját gép használatára.
Az olvasó írásbeli nyilatkozatot tesz, melyben kijelenti, hogy a másolatot csak  tudományos kutatáshoz, egyéni tanuláshoz, egyéni felhasználás céljából készít, és a szerzői jogi törvény betartásával használja fel. A másolatot nyilvános közlésre nem használja.
A fotózás csak a napi fotójegy megvásárlása után kezdheti meg az olvasó.
A felvételek csak a könyvtáros által adott  tájékoztatás után, a könyvtáros által kijelölt helyen, a többi olvasó nyugalmának biztosításával lehet.
A könyvtár állományvédelmi, ill. szerzői jogi okok miatt megtagadhatja a dokumentum fotózását.
A könyvár dokumentumairól csak maximum 300 dpi felbontású fotók készíthetők.
Mindennemű kisegítő fényforrás használata tilos!
 Az olvasó csak állvány és vaku használata nélkül fotózhat, úgy hogy azzal a dokumentum épségét nem veszélyezteti, ill. olvasótársai munkáját nem zavarja.
Ha a dokumentumban károsodás következik be az olvasó tevékenysége miatt, az olvasó köteles a javítást megtéríteni.
A digitális fotózásra vonatkozó szabályok megsértése a fotójegy visszavonását vonja maga után!

Fotójegy díjtételek

Fotójegy Díjtétel
Érvényes könyvtári tagsággal rendelkező olvasó részére 550,- Ft
Érvényes könyvtári tagsággal nem rendelkező olvasó részére
(A levéltári fotójegy 1 évre szól.)
1100,- Ft

Sokszorosítás

A könyvtár állományában lévő dokumentumokról és korlátozott mértékben nem könyvtári anyagról – a copyright jogok figyelembe vételével – másolat kérhető a szerzői jogi törvényben foglaltak betartásával. A muzeális gyűjtemény dokumentumainak másolásáról a Kutatási Szabályzat rendelkezik. A fokozott védelmet igénylő dokumentumok rossz fizikai állapot, vagy ritkaságuk miatt nem másolhatók.

A sokszorosítási díjtételek

Sokszorosítás Méret Ár
Fénymásolás A/4 (fekete-fehér) 15,- Ft/oldal (maximum 50 oldalig)
Nyomtatás A/4 (fekete-fehér) 15,- Ft/oldal (maximum 50 oldalig)
  A/4 (színes) 150,- Ft/oldal
  A/3 (fekete-fehér) 150,- Ft/oldal
  A/3 (színes) 280,- Ft/oldal
Szkennelés A/4 100,- Ft/oldal
  A/3 200,- Ft/oldal
Laminálás A/4 100,-Ft/oldal
  A/3 200,- Ft/oldal

* Az árak Ft-ban értendők és a 27%-os ÁFA-t tartalmazzák