Helyben használat

Az olvasóteremben és a dolgozó szobában elhelyezett kézikönyvek, folyóiratok, helytörténeti anyagok csak helyben használhatók. Az olvasóterem csak érvényes olvasó- vagy látogatójeggyel használható, melyek a kölcsönző pultnál válthatóak. Lehetőség van a könyvtár zárva tartási ideje alatt az olvasótermi kézikönyvtár darabjainak legfeljebb 2 dokumentum 2 napra történő kölcsönzésére. A védett és különleges értékkel bíró dokumentumok csak külön engedéllyel használhatóak. (Engedélyt a könyvtár fenntartója, az elnöklelkész adhat).

Könyvtári számítógép és Internethasználat

Az eMagyarország Pont szolgáltatás keretében költségtérítés-mentesen biztosítjuk az interneten elérhető e-Közszolgáltatásokhoz való korlátlan hozzáférést, minden ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ- és tartalomkutatást, valamint az ezekhez kapcsolódó eTanácsadói szolgáltatást.

A használat szabályai

A könyvtári számítógép konfigurációján, annak beállításain változtatni tilos!
Akár saját, akár mellékleteken lévő vagy más forrásból származó szoftvert telepíteni a könyvtári rendszerre nem lehet!
A könyvtári számítógépen a használatra kért szoftveren kívül más programot elindítani tilos!
A könyvtári számítógépen lévő alkönyvtárak tartalmát megnézni, megváltoztatni, lemásolni tilos!
Ha üzemzavart észlel köteles bejelenteni a könyvtárosnak anélkül, hogy az üzemzavar elhárítására beavatkozást kezdeményezne.