Munkatársak

Bán Magdolna

könyvtárvezető
E-mail: ban.magdi@krek.hu
Telefon: 06 30 680-0603

Mondhatom, hogy jól ismerem Bács-Kiskun megyét, hiszen egy Duna menti kis faluba Ordasra születtem lelkész család harmadik gyermekeként, majd 10 éves voltam, mikor a szomszéd faluba Dunapatajra költöztünk át. Itt fejeztem be általános iskolai tanulmányaimat a Kodály Zoltán Ének és Zene Tagozatos Általános Iskolában. Bátyáim után én is felvételt nyertem a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába, ahol 1992-ben érettségiztem. Rövid tanácstalanság után egy kétéves titkárnőképző tanfolyamot végeztem el, majd a bajai hűtőházban, az Unilever cég alkalmazásában dolgoztam másfél évet, mint minőségbiztosítási adminisztrátor. Könyvtárosi pályám a bajai MNÁMK-ban kezdődött iskolai könyvtárosként és ezzel párhuzamosan az Eötvös József Főiskola levelező tagozatán végeztem a könyvtár szakot. Az államvizsgára készülődve kaptam a hívást, hogy jöjjek Kecskemétre Szabó Zsuzsanna lelkésznő mellé könyvtárosnak. A hivatali dolgozók között szinte a legrégebben, 1999. július 1-óta dolgozom könyvtárosként. 2003-ban a Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar, könyvtár levelező régi könyves szakán végeztem. 2008. január 1 óta vezetem a könyvtárat, majd 2013-ban a levéltár vezetésével, valamint az Új Szőlőskert gyülekezeti újság szerkesztésével bíztak meg. Második ciklusban vagyok tagja az egyházkerület gyűjteményi bizottságának, és első ciklusban az egyházmegye levéltárosaként tanácstag vagyok. 2016 óta az egyházmegye egy évben egyszer megjelenő újságját az EMMAUS-t is szerkesztem. Ebben az évben a Könyvtári Intézet szervezésében egy 120 órás akkreditál vezetési ismeretek tanfolyamot végeztem el. 2018. január óta a gyülekezet presbitere vagyok és a presbiteri jegyzői tisztséget töltöm be.

Kiss Ákos

Informatikus könyvtáros, könyvtárközi kölcsönzés, e-tanácsadó, grafikus
E-mail: kiss.akos@krek.hu

Történelem és informatikus könyvtáros szakon végeztem Szegeden. 2009-ben érkeztem az egyházközség könyvtárába, ahol könyvtárosi és grafikai feladatokat végzek: gondozom a tervtárat, a könyvtár honlapját, intézem a könyvtárközi kölcsönzéseket, és e-tanácsadóként segítek olvasóinknak. A könyvtári állomány mellett műtárgy-gyűjteménnyel is rendelkezünk, amely nagyszámú festményből, grafikából, kisplasztikából, szoborból, éremből, pénzéremből és népviseleti tárgyakból áll. Feladataim közé tartozik e gyűjtemény feldolgozása és gondozása.  Grafikusként részt veszek az Új Szőlőskert, az Emmaus és a Lélekápoló című újságok szerkesztésében, és egyéb az egyházközséget érintő grafikai munkákban is szerepet vállalok.
Sokrétű munkámból kifolyólag sohasem unatkozom, több szakterület munkáját ismerhetem meg és végezhetem, amelyet élvezek minden előnyével és hátrányával együtt.

Lipóthné Gyulai Anikó

Könyvtáros, e-tanácsadó
E-mail: lipothne.aniko@krek.hu

2005-ben végeztem a bajai Eötvös József Főiskolán, mint művelődésszervező, majd egy év múlva elvégeztem az informatikus könyvtáros szakot is. A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltárában 2005. augusztusában kezdtem el dolgozni könyvtárosként. Kezdetektől otthonosan mozogtam az épületben, hiszen korábban a református gimnáziumban érettségiztem.
2005-ben középfokú német nyelvvizsgát szereztem, majd eTanácsadó képzésen vettem részt, hiszen intézményünk, mint nyilvános könyvtár, eMagyarország Pontként is működik. 
A könyvtárban feladataim közé tartozik az olvasószolgálat/kölcsönzés mellett az adminisztratív teendők elvégzése, dokumentumok állományba vétele is. 
Szeretem a munkám, mert sokrétű, mindenre kiterjed, a katalogizálástól az olvasók kiszolgálásáig. 
2007-ben mentem férjhez, azóta két gyermek boldog édesanyja vagyok.

Szél Silvia

Folyóirat
E-mail: szel.silvia@krek.hu

A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárában dolgozom 2001 óta. Örültem, amikor felkérést kaptam, mivel 10 év után megint megadatott az a lehetőség, hogy egyházi könyvtárban dolgozhassak. Németországból származom, Lipcsében szereztem a könyvtári diplomámat. A kötelező gyakorlati éveket egy berlini megyei könyvtárban teljesítettem. Ez után lettem a Berlin-Brandenburgi Egyházkerület Könyvtárának könyvtárosa. 1988-ban férjemmel házasságot kötöttem és áttelepültem Magyarországra. Ikerlányaim születése után jöttem harmadik munkatársnak a könyvtárba. Fő feladatul a folyóirattár kezelését bízták rám, ami azt jelenti, hogy a megrendeléstől egészen a nyilvántartásba vételig, majd a feldolgozásig kísérem a periodikák útját. Az évek során számos teológiai szaklap cikkeit dolgoztam fel, valamint az elmúlt években a cédulakatalógus nyilvántartás helyett elektronikus katalógust építek ki a honlapunk segítségével. Szívesen vállalom a kölcsönzés, az olvasószolgálat feladatait, valamint gyakorta kérnek meg, hogy német nyelvre fordítsam, vagy lektoráljam a hozzám érkező szövegeket.
 

Flipbook test

 Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám