Beiratkozás

Beíratkozási díjtételek

A tagsági díj: 2000,- Ft.
 

Tagsággal járó szolgáltatások

Könyvtári dokumentumok kölcsönzése (1950 után kiadott könyvek, hangoskönyvek, könyvek mellékleteként szereplő CD-k, DVD-k). Könyvtárközi kölcsönzés (térítéses szolgáltatás). Helytörténeti gyűjtemény, kottatár, térképtár, tervtár anyagának helyben használata.
 

Ingyenes tagságra jogosult személyek

Iskolánkban tanuló diákok, iskoláink tanárai (órai használat esetén), hitoktatók, 70 éven felüliek, fogyatékkal élők, gyűjteményi dolgozók (könyvtárosok, levéltárosok, muzeális intézmények dolgozói)
 

A beiratkozással kapcsolatos tudnivalók

A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését jelenti a Személyi lapon, amelyhez szükséges a személyi okmányok bemutatása (személyi igazolvány és lakcímkártya/útlevél/diákigazolvány/jogosítvány). A könyvtári tagságot az olvasó nevére kiállított olvasójegy igazolja. A könyvtári tagság érvényessége a beiratkozás napjától számított 12 hónapra szól. Az olvasójegy elvesztését azonnal be kell jelenteni, mert az olvasójegyre kikölcsönzött dokumentumokért az olvasójegy tulajdonosa felel. Az olvasójegy személyre szóló és más személyre át nem ruházható. Családi olvasójegy nincs. A tagság megújításának feltételei ugyanazok, mint a beiratkozásé. A személyes adatokban bekövetkezett változásokat az olvasónak jelentenie kell a könyvtárosnak.

Flipbook test

 Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám