E-könyvek oldal fejléce

Szolgáltatások fejléc


E-könyvek

Jerney gyűjtemény 1535-1794

A Jerney-gyűjtemény első kötetének egy oldala A 16-17. századi gazdasági fejlődésre országos viszonylatban jelentős anyagot őriz a Jerney Gyűjtemény. A Pozsonyi Kamara levéltárát a múlt század első felében kiselejtezték. Az iratok egy része Jerney János, az ismert nyelvész tulajdonába került, aki azokat megyénként csoportosította és időrendben 25 fólió kötetbe köttette. Jerney halála után az anyag Magyar Mihály kereskedőhöz került, akitől a kecskeméti Református Főiskola vette meg. Az 1944-es hadműveletek során a gyűjtemény több kötete megrongálódott (kötésüket letépték, lapjait kiszaggatták), egy kötet teljesen megsemmisült, egy másikból pedig csak egy töredék maradt meg.

A gyűjtemény terjedelme 23 kötet + 1 töredékes kötet.

A kötetekben összesen 4071 darab okmány található.
Az okmányok időbeli eloszlásáról azt lehet mondani, hogy nagy többségük a 16-17. századból való, a 18. századra alig egy-két száz darab esik.

A gyűjtemény nagyrészt kamarai aktákat tartalmaz, úgymint országos adók kivetését, beszedését, harmincadot és egyéb kincstári jövedelmeket, lefoglalt és elkobzott jószágok díjait stb. ill. levelezésekből nyugtákat és ellennyugtákat, tanúsítványokat, lajstromokat, összeírásokat, kirovásokat, folyamodványokat, számadásokat és más ilyen ügyiratokat. Ezekben töméntelen mennyiségű aprólékos történelmi adatot lehet találni.

A Jerney-gyűjtemény tartalma kötetekre lebontva: PDF ikon