Kutatás, szolgáltatások

Nyitva tartás

Hétfő 12.00 - 16.00
Kedd 8.00 - 12.00
Szerda 12.00 - 17.00
csütörtök 8.00 - 13.00
péntek zárva
szombat zárva

 

Piros háromszögben fehér felkiáltójel Kutatás csak előzetes bejelentkezés után lehetséges! (Kérjük, hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját)

 

elválasztó dísz

Elérhetőségek

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
KÖNYVTÁRA ÉS LEVÉLTÁRA

6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.
Telefon: 06-76-500-380/157
Honlap: www.krekbib.hu
E-mail: ref.leveltar@krek.hu

elválasztó dísz

 

A levéltári anyag kutathatósága

1. A levéltári anyag az iratok keletkezésének naptári évétől számított 50. év után kutatható. A kutatási időhatár tehát általában 50. év, kivételt jelentenek a következő, kutatási korlátozás alá eső iratok:

A perszonális (személyi) iratok csak az érintett személyek elhalálozását követő 30. év után kutathatók. Ha az elhalálozás pontos ideje nem ismert, akkor a születés évét követő 90. év után, ha az sem ismert, akkor az iratkeletkezéstől számított 60. év után válik kutathatóvá az irat.

Az anyakönyvek esetében a kereszteltek anyakönyvei a keletkezésüktől számított 90. év után (1926. dec. 31.-ig), a házassági anyakönyvek 60 év után (1956. dec. 31.-ig), a halotti anyakönyvek pedig 30 év után (1986. dec.31.-ig) kutathatók.

Az egyházközségi peres iratok a keletkezésüktől számított 100. év után (1916. dec. 31.-ig) válnak kutathatóvá.

2. Az általános kutatási időhatár (50 év) és egyéb kutatási korlátozások feloldhatók a levéltár fenntartójának külön engedélyével, amennyiben személyes érintettség áll fenn vagy a kutatás tudományos jelentősége azt indokolja. Az ilyen kutatási kérelmek elbírálásához szükséges a kutató írásos nyilatkozata, kérésének indoklása vagy kutatási tervének részletes ismertetése. Utóbbi esetben kérjük valamely tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző szerv (egyetem, MTA) ajánlását-állásfoglalását is csatolni.

3. Korlátozás alá eső iratok kutatásának esetében a kutatónak írásos nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a megismert és kigyűjtött személyes adatokat az adatvédelmi törvény (1992. évi LXII. törvény) 32 §-ában meghatározott módon kezeli és használja fel, és az adatok nyilvánosságra hozatala esetén az esetlegesen felmerülő büntető- és polgári (anyagi) felelősséget vállalja.