RMK fejléce
Acta Comitialia Hungarica Soproniensia

MDCLXXXI [1681]

Bibliogr. leírás forrása: RMK II. 1499.
Részletek

Articuli Dominorum Praelatorum, ...

1681

Bibliogr. leírás forrása: Sztripszky 2634. — Hiányosság: címlap hiányzik . — Egyéb kiegészítő: Végén Lipót pecsétje. — Possessor: Joannnis Gubasoczy Eppus Nitriensis . — Possessor: Joannes Maholány . — Possessor: Leopoldy
Részletek

Articuli Dominorum Praelatorum, ...

MDCLXXXI [1681]

Bibliogr. leírás forrása: RMK II. 1500. — Possessor: Samuelis Orbán 1765.
Részletek

Articvli Vniversorvm Statuum Et Ordinum ...
Pottendorff [Pottendorf]
1668

Bibliogr. leírás forrása: RMK III. 2440. — Possessor: Ao 1798. A.20. Aprilis in Boz ~ Dyi
Részletek
Ács Mihály (ifjabb)
Az Ur Jésus nevében! Magyar ...
[Bártfa]
1709
Johann Friedrich König, Thomas Scholtz
Bibliogr. leírás forrása: RMK I. 1757. — Possessor: Ponori Thewrewk Paulináé 1861. Április  édes atyámtól
Részletek
Bátai B. György
Lydius S. Scripturae Lapis, Lelki ...
Szeben
MDCLXCI [1666]
Szenci Kertész Ábrahám
Bibliogr. leírás forrása: RMK I. 1040. — Egyéb kiegészítő: latin nyelvű bejegyzések . — Possessor: Michaelis Nádudvari . — Possessor: Ex domatione Pauli.K. Félegyházi 1691 . — Possessor: Josephi Végh 1772 . — Retaurálás: OSZK-SOROS Könyvrestauráló Műhely Kft - Bernáth Edit, 2011.
Részletek
Bátori G. Mihály
Hangos Trombita : az az Ollyan ...
Debreczenben [Debrecen]
1664
Karancsi György
Bibliogr. leírás forrása: RMK I. 1010. — Possessor: Ezen könyvet én Nemes József, kedves testvér ötsémnek Nemes Péternek kegyes Ajándekábol birom M.DCC. L.dik esztendőben Szent István havának XI.dik napján küldötte kezemhez
Részletek
Bethlen János (bethleni)
Rervm Transylvaniae Libri Qvatvor, ...
Amstelaedami [Amszterdam]
DCLXIV [1664]
Joan Blaeu
Bibliogr. leírás forrása: RMK III. 2238. — Hiányosság: címlap,eleje és vége hiányosa . — retaurálás: OSZK-SOROS Könyvrestauráló Műhely Kft - Berényi Katalin 2010.
Részletek
Biblia
1. köt. Szent Biblia az az: Istennec ...
Visol [Vizsoly]
MDXC [!1590]
Mantskovit Balint
possessor : Tisztelendő Tudós Somogyi Ferencz Slavóniában Kórógyi h.v. Lelkipásztor Úr ajándékából, a Kecskeméti h.v. Fő Iskolá Könyvtáráé. Octób. 1-vőjén 1843. Jegyzette Tomory Szabó Sándor Oktató és Könyvtárnok.
Részletek
Biblia
2. köt. Az Szent Biblianac Masodic ...
Visol [Vizsoly]
MDXC [1590]
Mantskovits Balint
possessor: Király Ferenc (családi bejegyzései) 1695 Karcag
Részletek