Folyóirat oldal fejléc képe


Folyóirat-gyűjtemény

Gyűjteményünkbe tartozó időszaki kiadványok tematikáját tekintve dominálnak az egyházi, vallási témájúak. A Kecskeméti Jogakadémia megszűnésével maradt ránk az addig ott gyűjtött anyagból is. Sajnos az államosítás következménye képen, azonban nem a teljes gyűjtemény olvadt be a mi állományunkba, hanem annak töredéke. Elmondhatjuk, hogy emellett pszichológiai, irodalmi és történelmi jellegű kiadványokat is archiváltak elődeink és archiválunk most is. Ha az elmúlt évekre pillantunk vissza, akkor körülbelül 70-80 féle kurrens folyóiratot rendelünk, vagy kapunk ajándékba. Hagyatékok, ajándékok útján, újabb féle/fajta folyóiratokat nem veszünk be, csak kiegészítjük a már meglévő évfolyamok egyes számait. Időszaki kiadványaink nyilvántartása kizárólag cédulakatalógus formájában létezik, ezért ennek a gyűjteménynek a pontos mennyiségét nem tudjuk még megbecsülni sem. Amikor a könyvtári számítógépes program fejlesztésre került, és lehetőségünk volt a folyóirat modul megvásárlására, hozzákezdtünk a feldolgozásához. Ez a modul lehetőséget teremtett arra, hogy az egyes periodikákat cikk szerint is feldolgozhassuk. 2006 óta ezért külön munkatárs foglalkozik a folyóiratok megrendelése, nyilvántartása mellett, azok számítógépes feldolgozásával. Munkatársunk fő feladata közé tartozik, hogy elsősorban protestáns szaklapokat, egyházi-, gyülekezeti folyóiratokat kizárólag cikk szerint számítógépre felvigye. Ezáltal egy olyan adatbázist építünk ki, amelyben például az igehirdetések, textus szerint kerülnek tárgyszavazásra. Ezért jó szívvel ajánljuk lelkipásztorok, hitoktatók, gyülekezeti munkások, teológusok számára is katalógusunkat, hiszen munkájukhoz, felkészülésükhöz segítséget nyújthatunk. Példaként említve, ha valaki az egyszerű/összetett keresésnél a hol keressek? rubrikában kiválasztja a tárgyszó megjelölést és beírja Pl.: Igehirdetés-Jn.3:16, akkor a könyv formátumú igehirdetés gyűjtemények mellett számos cikk találatot is kap. Munkatársunk a kurrens lapok feldolgozása mellett, ahogy ideje engedi a kiválasztott folyóiratok korábbi évfolyamainak cikkeit is feldolgozza. 2011-től az összes archiválásra kerülő időszaki kiadvány a Szikla Adatbázisban évfolyam/évszám szerint rögzítésre kerül.

Azok a periodikák, amelyek cikk szerint is feldolgozására kerülnek:
 • Acta Papensia
 • Biblia és Gyülekezet
 • Confessio
 • Credo
 • Egyháztörténeti Szemle
 • Embertárs
 • Ethos
 • Igazság és Élet
 • Kálvincsillag
 • Kecskeméti Egyházmegyei Reformátusok Lapja
 • Lelkipásztor
 • Református Egyház
 • Sárospataki Füzetek
 • Sola Scriptura
 • Studia Theologica Debrecinensis
 • Szőlőskert
 • Theologiai Szemle
 • Vallástudományi Szemle
 • Vigilia


Az elkövetkező évek megfeszített munkája sem teremt lehetőséget számunkra, hogy különgyűjteményünkben lévő összes újságot Szikla adatbázisukban rögzítsük. Ezért, azokra az időszaki kiadványokra, amelyeknek feldolgozását nem tervezzük a közeljövőben, itt van lehetőség keresni. A periodikák felvitele folyamatos, az egyes évszámok/évfolyamok mellett a gyűjteményünkben megtalálható számok is feltüntetésre kerülnek. A kereső felületen az egyes tételek mellett az is látható, hogy teljes, vagy hiányos példányról van-e szó.