Kiallitások fejléc


<< Kiállítások >> 100 éve született Dr. Szíj Rezső (1915-2006)
100 éve született Dr. Szíj Rezső (1915-2006)
Kiállítás dátuma: 2015.09.18., péntek - 17:30 - 2015.09.30., szerda - 16:00

Dr. Szíj Rezső
(1915 – 2006)
református lelkész, író, történész

 

Szíj Rezső élete során mindig szívén viselte a magyar kultúrát és művészetet. Már pápai kollégiumban töltött iskolás éveiben megmutatkozott a könyvek iránti szeretete, a bibliofília iránti fogékonysága. Diáktársai, mint könyvszeretőt, könyvgyűjtőt ismerték. Amikor csak lehetett gyűjtötte a könyveket, gyakran a legáció- és zsebpénzét is erre költötte. Nemcsak könyvszeretetével tűnt ki kortársai közül, hanem kiváló írói vénával is rendelkezett. Írásaiban igyekezett az olvasó figyelmét a kultúra felé fordítani, művészet szeretetét másoknak továbbörökíteni, szerető figyelmességgel csiszolta olvasói művészeti szemléletét, művészethez való viszonyulását. Mindig figyelmeztette a látogatókat, hogy a műveket nézzék, és ne a neveket, a kapott díjakat, kitüntetéseket. Magáénak érezte Baudelaire szavait: „a díjak megrontják az emberi jellemet.” Úgy tartotta, hogy a művészetet nem annyira érteni, mint inkább szeretni kell. A második világháború utáni nehéz politikai helyzetben óriási munkát végzett a magyar kultúra területén. Pártfogásába vette a művészeteket, a művészeket, kiállításokat rendezett, írt, megszámlálhatatlan irodalmi, tudományos és művészeti egyesületnek és körnek volt tagja, és ezek közül nem egynek alapítója is.
A magyar kultúra értékeinek megőrzését nemcsak szavakkal igyekezett előmozdítani, hanem tettekkel is. Kitartó munkával hatalmas tudományos és művészeti gyűjteményt hozott össze, amely több tízezer festményt, sokszorosított és alkalmazott grafikát, szobrot, kisplasztikát, archív és művészeti fotókat, történelmi értékű levelezőlapokat, művészeti reprodukciókat, könyvet, különnyomatot, folyóiratot, újságkivágásokat foglal magában. Később élete munkáját felosztotta a Mosonmagyaróvári Református Egyházközség, a pápai Városi Könyvtár, a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum, a kecskeméti Ráday Múzeum, a csornai premontrei rendház, és a Kecskeméti Református Egyházközség között. Az egyházközség kapta meg 5000 kötetes könyvtárát, és képtárából körülbelül 3000 műtárgyat, amely hazai és külföldi jeles művészek alkotásait tartalmazza, elsősorban az 1920-as évek utáni időszakból, közöttük Munkácsy- és Kossuth-díjas alkotókkal. A gyűjtemény a Kecskeméti Református Egyházközség Dr. Szíj Rezső és Kovács Rózsa Tudományos és Művészeti Gyűjteménye nevet kapta. E gyűjtemény részét képezi egy 112 darabos éremgyűjtemény is, amely teljes egészében megtekinthető a könyvtár honlapján, a www.krekbib.hu címen.

 

A kiállításon Szíj Rezsőről készült alkotásokat (festmények, grafikák, karikatúrák, szobor és érme) tekinthet meg a látogató, olyan alkotók keze munkáit mint Szentiványi Lajos, Rózsahegyi György, Demjén Attila.