A könyvtár küldetésinyilatkozata

„Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!” (V.Móz.6:6-7)

„Maradjanak a szívedben”, „Ismételgesd azokat fiaid előtt” és „Beszélj azokról!” – Isten kiválasztottjainak szól. Az Isteni kijelentés komolyan vétele, megtartása, megőrzése, értelmezése, az arra való folyamatos emlékeztetés és az arról szóló vallástétel, parancs Isten mindenkori népének! A keresztyénség népes táborán belül a kecskeméti reformátusok egyházközségi megjelenése, iskoláinak felállítása és ennek a könyvtárnak a létrehozása, szorosan e parancsnak való engedelmességből támadt. Valljuk ezt rendületlenül! A kecskeméti református könyvtár és levéltár küldetését is a fenti parancs határozza meg, amelyet mi hallottunk, átvettünk és tovább akarunk adni! Feladatunk tehát a reformáció - nemzetközi, magyarországi és helyi – lelki, szellemi és kulturális örökségét hűséggel őrizni, gondozni, feltárni. Ebből adódóan – lehetőség szerint – az elődeink által elkezdett gyűjtőmunkát folytatni. Elősegíteni a kecskeméti református egyháztagoknak, a város lakosainak, valamint a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye lelkészeinek, egyházi dolgozóinak tudományos, szakmai munkáját és lelki épülését. Továbbá ellátni azokat a könyvtári feladatokat, amelyek a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláinak oktató–nevelő, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóinak kutató munkáját segíti.

Kecskemét, 2015.09.21