Könyvtár fejléc kép

<< Főoldal >> Adventi gondolatok 3

2011.12.14     Adventi gondolatok 3

Adventi koszorú képeMár az ókorban a győzelem és a megbecsülés jelének számított a koszorú. Sokszínűen díszítették és a győztes fejére helyezték. Az adventi koszorú az Úr jövetele előtti hódolás jele. Amikor dicsőségben eljön, méltó a koszorúra, a győzelmi jelvényre. Az ókor győzelmi koszorúja a kereszténységben egy másik jelentést is kapott. Az elnyert üdvösség jele lett. Jel, hogy üdvösséget nyertünk, hogy életünk Jézus Krisztus által egésszé, éppé lesz. Mivel bensőnkben sok minden rendezetlen, Ő az ígéret, hogy szétesett életünk sok kis darabjából ismét egy egésszé áll össze. Az óév végén, az egyházi év kezdetén az adventi koszorú a reményt akarja erősíteni bennünk, életünk sikerülni fog. Ha az elmúlt évben sok minden nem is sikerült, a csendes együttlétek és ima által mindez megváltozhat, és az életünk folyamához hozzákapcsolódhat, kerekké téve azt.

Az adventi koszorúnak négy gyertyája van. Ezek eredetileg csupán számgyertyák, a négy vasárnapot jelölik. Minden vasárnapon egy további gyertyák gyújtanak meg rajta, s az égő gyertyák növekvő számával együtt fokozódik a karácsonyi várakozás. A négy jelképes szám is. Az elemek és a négy égtáj számra. A szimbolikus négyes szám minden rendezetten magában foglaló négyzet. A koszorún égő négy gyertya minden ellentét egysége: kör és négyzet eggyé lesz. A kör négyzet eggyé lesz. A kör négyzetesítésével köznyelvileg a lehetetlen, erőnket meghaladó feladatokat jelöljük. Amit mi nem tudunk egybekötni, Krisztusnak sikerül, amikor hozzánk jön és szívünkbe lép.

A Biblia sok helyen említi a négyet, mint szent számot. A paradicsomban négy folyó ered. Négy evangélista van, négy szimbólummal. Az Isten neve JHWH, négy betűvel van írva. Az adventi koszorú mandala formájú, ugyancsak körből és négyzetből áll. A mandala kör alakú kép, Indiában az Istennel való eggyé válás meditációs eszköze, C. G. Jungnál az ember önmagába, egésszé válásának jele. Jung számára a négyes szám a teljesség és a tökéletesség kifejezése, az ellentétek egymásba ütköznek, de rögvest feloldódnak. A négyesség Jungnál archaikus kép, a lelket bensőségesség teszi, az önmagává válás folyamatát pedig előre viszi.

A négy a változás előkészületének száma is. Az izraelitáknak negyven évig kellett a pusztában vándorolni, hogy az ígéret földjére bevonulhassanak. Az embernek negyven évre van szüksége élete delének válságában saját gyökerére találni. Jézus negyven napig böjtöl, hozzá hasonlóan mi is azt tesszük a böjti időszakban. A Karácsonyra készülés négy hete az átalakuláshoz szükséges várakozás idejét szimbolizálja. Annak lenne értelme, ha adventi koszorúdon a gyertyákat az adventi vasárnapot megelőző szombat este egy kis szertartás keretében gyújtanád meg. Meghívhatnád a családot, üljön a koszorú mellét. Énekelhettek együtt adventi énekeket, felolvashattok Izajás próféta jövendöléseiből egy prófétikus szöveget. Csendben nézhetitek együtt az égő gyertyákat. Az adventi hajszában egybegyűjti a családot, nyugvópontot teremt, Advent tulajdonképpeni értelmét mutatja fel: a fényre, Krisztusra való közös várakozás minden sötétségünkre rávilágít, elűzi szívünk sötétjét. Az adventi koszorú előtt érdemes lenne arról beszélgetni, hogyan szeretnétek az adventi időt alakítani, külön-külön mit terveztek, hogy ebben az évben az eddiginél tudatosabban ünnepelhessétek a Karácsonyt.

 

(Részlet Anselm Grün: Karácsony az újrakezdés reménye c. könyvéből)