picture of Rules


Copy sevices

 

 

Digitális fotómásolat készítése

Az olvasó a könyvár állományába tartozó dokumentumokról saját digitális fényképezőgépével a következő szabályok betartásával készíthet felvételt:

 • A könyvtár különgyűjteményeiről, muzeális és védett dokumentumairól készített digitális fotómásolat készítésének szabályait a Kutatási Szabályzat tartalmazza.
 • Az 1950 után kiadott dokumentumok fotózása csak a könyvtáros engedélye után lehetséges.
 • Saját digitális fényképezőgép, kamera, vagy mobiltelefon fényképezőgépként való olvasótermi használata csak érvényes könyvtári látogatójegy birtokában kiváltott fotójeggyel lehetséges.
 • Fotójegyet a kölcsönző pultnál lehet igényelni. A nyomtatványt a könyvtárostól kell kérni, majd kitöltve leadni, ahol egy névre szóló, dátummal ellátott "fotójegyet" kap az olvasó. Ezzel a fotójeggyel a fotózó olvasó igazolni tudja, hogy jogosult a saját gép használatára.
 • Az olvasó írásbeli nyilatkozatot tesz, melyben kijelenti, hogy a másolatot csak  tudományos kutatáshoz, egyéni tanuláshoz, egyéni felhasználás céljából készít, és a szerzői jogi törvény betartásával használja fel. A másolatot nyílvános közlésre nem használja.
 • A fotózás csak a napi fotójegy megvásárlása után kezdheti meg az olvasó.
 • A felvételek csak a könyvtáros által adott  tájékoztatás után, a könyvtáros által kijelőlt helyen, a többi olvasó nyugalmának biztosításával lehet.
 • A könyvtár állományvédelmi, ill. szerzői jogi okok miatt megtagadhatja a dokumentum fotózását.
 • A könyvár dokumentumairól csak maximum 300 dpi felbontású fotók készíthetők.
 • Mindennemű kisegítő fényforrás használata tilos!
 •  Az olvasó csak álvány és vaku használata nélkül fotózhat, úgy hogy azzal a dokumentum épségét nem veszélyezteti, ill. olvasótársai munkáját nem zavarja.
 • Ha a dokumentumban károsodás következik be az olvasó tevékenysége miatt, az ovasó köteles a javítást megtéríteni.
 • A digitális fotózásra vonatkozó szabályok megsértése a fotójegy visszavonását vonja maga után!

 

Fotójegy díjtételek:

Érvényes könyvtári tagsággal rendelkező  olvasó részére: 500,- Ft.
Érvényes könyvtári tagsággal nem rendelkező olvasó részére: 1000,- Ft.
Fejezetet lezáró dísz

Sokszorosítás

A könyvtár állományában lévő dokumentumokról és korátozott mértékben nem könyvtári anyagról - a copyright jogok figyelembe vételével - másolat kérhető a szerzői jogi törvényben foglaltak betartásával.

A muzeális gyűjtemény dokumentumainak másolásáról a Kutatási Szabályzat rendelkezik.

A fokozott védelmet igénylő dokumentumok rossz fizikai állapot, vagy ritkaságuk miatt nem másolhatók.

 

A sokszorosítási díjtételek:

Fénymásolás A/4 15,- / oldal (maximun 50 oldalig)
Nyomtatás A/4 (fekete-fehér) 25,- / oldal (maximum 50 oldalig)
  A/4 (színes) 50,- / oldal
  A/3 (fekete-fehér) 100,- / oldal
  A/3 (színes) 200,- / oldal
Szkennelés A/4 100,- / oldal
  A/3 200,- / oldal
Archiválása CD-re   300,- / oldal + üres CD
Archiválása DVD-re   600,- oldal + üres DVD

* Az árak Ft-ban értendők.

 


Bővebb információ a Könyvtárhasználati Szabályzatban olvasható.